شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
با توجه به اینکه شما به عنوان مهمان از سایت استفاده می کنید، تنها قادر خواهید بود 10 رکورد را مشاهده کنید.
Displaying 1 - 10 of 10
جزئیات سند عنوان سال میلادی استان ناشر
(10) Traditional effects of medicinal plants in the treatment of respiratory diseases and disorders: an ethnobotanical study in the Urmia 2014 آذربایجان غربی Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
(10) Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran 2019 آذربایجان غربی,البرز,تهران,خراسان رضوی,خراسان شمالی,کهگیلویه وبویراحمد,مازندران فصلنامه گياهان دارویی
(10) Ethnomedical survey and cytotoxic activity of medicinal plant extracts used in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in Iran 2012 کهگیلویه وبویراحمد Journal of herbs, spices & medicinal plants
(10) اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان 2015 خوزستان فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي
(10) بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان 2014 خراسان شمالی اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
(10) بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوي نیک شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی 2016 خراسان شمالی نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای
(10) Medicinal plants with preventive and therapeutic effect on diarrhoea: A cross-sectional epidemiologic and ethnobotanical study in traditional therapists of Shahrekord, south-west of Iran 2019 چهارمحال وبختیاری Plant Science Today
(10) Medicinal plants for kidney pain: An ethnobotanical study on Shahrekord city, West of Iran 2019 چهارمحال وبختیاری Plant Science Today
(10) The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review 2016 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,خوزستان,سیستان وبلوچستان,کرمان,مازندران,هرمزگان Der Pharmacia Lettre
(10) A review of the most important medicinal plants effective on wound healing on ethnobotany evidence of Iran 2016 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,بوشهر,خوزستان,سیستان وبلوچستان,فارس,کردستان,کرمان,لرستان,مازندران,هرمزگان Der Pharmacia Lettre