شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
با توجه به اینکه شما به عنوان مهمان از سایت استفاده می کنید، تنها قادر خواهید بود 10 رکورد را مشاهده کنید.
Displaying 1 - 10 of 10
جزئیات سند عنوان سال میلادی استان ناشر
(10) بررسی اتنوبوتانی رنگ های خوراکی و غیرخوراکی طبیعی در غرب استان مازندران 2018 مازندران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا
(10) بررسی اتنوبوتانی و شناسایی گیاهان ادویه ای و معطر بومی بخش هزارجریب شهرستان نکا 2020 مازندران دانشگاه مازندران
(10) مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان خاتم (استان یزد) 2018 یزد دانشگاه علم وهنر
(10) ارزیابی اکولوژی و اتنوبوتانی گیاهان دارویی و خوراکی حوضه محمدآباد کتول استان گلستان (مطالعه موردی: مراتع سیاه مرزکوه) 2018 گلستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بررسي دانش بومي (اتنوبوتاني و اتنواكولوژي) مهم ترين گونه هاي غيرعلوفه اي (خوراكي، دارويي و صنعتي) منطقه دلي كما (استان كهگيلويه و بويراحمد) 2012 کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(10) بررسی اتنوبوتانی و ویژگی های پوشش گیاهان صخره زی منطقه دمیلرز و اطراف آن در جنوب بابل، استان مازندران 2015 مازندران دانشگاه مازندران
(10) بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی عناصر گیاهی منطقه معمولان (لرستان) 2018 لرستان دانشگاه لرستان
(10) بررسي اتنوبوتاني و پيش بيني زيستگاه مطلوب برخي از گونه هاي مهم مرتعي (مطالعه موردی: مرتع ديلگان، استان كهگيلويه و بوير احمد) 2015 کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(10) بررسی فلوریستیکی و اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان دهگلان، استان کردستان 2018 کردستان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
(10) بررسی اتنوبوتانی و شناسایی برخی گیاهان ادویه ای و معطر خوراکی بومی شهرستان ساری 2017 مازندران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا