شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه Beta vulgaris L.

برگشت به صفجه اصلی

منبع The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Parsaei et al., 2016 2016 1395 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,خوزستان,سیستان وبلوچستان,کرمان,مازندران,هرمزگان مبارکه,نطنز,آبدانان,دهلران,سردشت,سیرجان Der Pharmacia Lettre
برگ
یبوست