شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Zardalou
میوه
ضد سرفه,مخاط آور,ضد گرفتگی عضلات، ضد شکم درد,درمان آسم,ضد درد,بیماری کبد,گوش درد