شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Gandna kouhi,Ferasuon,Yol-ghutli
کل گیاه
تب,حالت تهوع,کولیت، ورم مخاط روده بزرگ,برونشیت,التهاب,ادم,مقوی قلب,اشتها آور,ادرار آور,مسهل صفرا ,کرم زدا,خلط آور (بلغم آور),سوء هاضمه,گوش درد,سقط کننده,قاعدگی آور