شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Zireh e Siah
میوه
چاقی,شیرافزا,طعم دهنده,نفخ آور,آرام بخش,اشتها آور,سوء هاضمه,ضد احتقان (گرفتگی بر),گوش درد (کودکان),ریکاوری خانم های تازه زایمان شده,درمان طبع سرد,تقویت نقاط ضعف