شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Pharmaceutical ethnobotany in the Mahabad (West Azerbaijan) biosphere reserve: ethno-pharmaceutical formulations, nutraceutical uses and quantitative بیشتر ...

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Jafarirad et al., 2019 2019 1398 آذربایجان غربی مهاباد Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Plantago major L. مسکن برای دندان درد,از بین بردن آکنه بدن,چرکی (چرک آور) برگ
Acroptilon repens (L.) DC. دیابت ساقه
Vitex agnus-castus L. از بین بردن لارو دندان بذر
Achillea millefolium L. سنگ کلیه,بیماری های خونی,بیماری قارچی,وجود خون در ادرار,خارش، جرب، گری برگ
Achillea millefolium L. شستن برگ
Verbascum thapsus L. سوزش پوست برگ
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. ملین,معده درد برگ,ساقه
Rosa canina L. از بین بردن دیابت میوه,برگ
Rheum ribes L. از بین بردن دیابت ریشه
Glycyrrhiza echinata L. معده درد پیاز