شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch. (Boiss.) B.Fedtsch. Apiaceae زیره ایرانی، زیره کرمانی، زیره کوهی، زیره سیاه SYNONYM