شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Ferula behboudiana (Rech.fil. & Esfand.) D.F.Chamb.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Ferula behboudiana (Rech.fil. & Esfand.) D.F.Chamb. (Rech.fil. & Esfand.) D.F.Chamb. Apiaceae Giant fennel کما لرستانی، کما ایلامی ACCEPTED