شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Ferula haussknechtii H.Wolff ex Rech.fil.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Ferula haussknechtii H.Wolff ex Rech.fil. H.Wolff ex Rech.fil. Apiaceae Giant fennel کما ACCEPTED