شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Falcaria vulgaris Bernh.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Falcaria vulgaris Bernh. Bernh. Apiaceae Common falcaria, field falcaria پنجه غازی، غاز یاغی، پاغازی، سبزی کوهی ACCEPTED