شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Juniperus communis L. مدر,ضدعفونی کننده,باد شکن,ضد روماتیسم,درمان تورم مثانه,کولیک میوه
Juniperus sabina L. ضد خونریزی,بواسیر,ضد ورم,التهاب میوه
Pistacia atlantica subsp. mutica (Fisch. & C.A.Mey.) Rech.fil. اشتها آور,باد شکن,درمان ورم لثه,نیرو دهنده,مقوی,هضم کننده غذا سرشاخه گل دار
Anthemis cotula L. ضدعفونی,شستشوی زخمها,رفع ورم,چشم,گلو,رفع دل پیچه کودکان سرشاخه گل دار
Cichorium intybus L. مقوی معده,اشتهاآور,درمان ورملثه ریشه,گل
Linum usitatissimum L. ملین,درمان یبوست,دم کرده تخم آن در درمان زخم معده,ورم مثانه,سنگ کلیه بذر
Lycopersicum esculentum Mill جوشانده برگ,ساقه در درمان درد دندان,اثر ملین,درمان ورم چشم,دفع سنگ کلیه میوه,بذر,گل
Eremurus persicus (Jaub. & Spach) Boiss. کم اشتهایی,ناراحتیهای کبد,معده,قاعده آور,درمان ورم بیضه ریشه,برگ
Adonis microcarpa DC. ضد ورم گل
Consolida rugulosa (Boiss.) Schröd. ضد ورم اندام هوایی