شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Melissa officinalis L. آرام بخش,نشاط آور,مقوی معده برگ,ساقه
Plantago psyllium Herb.Aegypt. ex C.Presl نرم کننده سینه وضدسرفه های خشک,ملین,ضدزخم معده,روده,ضداسهال خونی,نشاط آور,ضدحرار بیشتر ... بذر
Anchusa italica Retz. مقوی قلب,نشاط آور,درمان بیماری های دستگاه تنفسی برگ,گل,سرشاخه گل دار
Salvia leriifolia Benth. ضدمیکروب,آنتی اکسیدان,مقوی گوارشی,دارای خاصیت استروژنی,نشاط آور,کاهش عرق,رفع علا بیشتر ... برگ
Thymus daenensis Celak. ضدعفونی کننده,نشاط آور,ضداسپاسم,خلط آور,ضدکرم,درمان ناراحتی های قارچی,زخم های پو بیشتر ... سرشاخه گل دار,برگ
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. چاشنی غذا,ضدباکتری,ضدقارچ,آنتی اکسیدان,خلط آور,نشاط آور,بخور برای درمان سرماخورد بیشتر ... اندام هوایی
Thymus persicus (Ronniger ex Rech.f.) Jalas ضدعفونی کننده,نشاط آور,ضداسپاسم,خلط آور,ضدکرم سرشاخه گل دار,برگ
Rheum ribes L. خوراکی,ضدباکتری,نشاط آور ریشه,ریزوم,دمبرگ
Melissa L. مفرح,نشاط‌آور,بالابرنده فشار خون,ضد اسپاسم,ضد درد,نیرو‌دهنده,ضد تشنج برگ,سرشاخه گل دار
Anchusa italica Retz. مقوی معده,نشاط آور,بیماری های تنفسی برگ,گل,سرشاخه