شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Oliveria decumbens Vent. خواص ضد میکروبی
Satureja hortensis L. خواص ضد میکروبی
Brassica rapa L. درمان عضلات روماتیسمی,برونشیت,مهار رشد باکتری ها,قارچ,ضد سرطان,ضد میکروبی,آنتی و بیشتر ... میوه,ریشه,برگ
Medicago sativa L. ضد میکروبی,نفخ آور,کاهش کلسترول,درمان ورم مفاصل,ضد کم خونی کل گیاه
Psoralea drupacea Bunge ضد میکروبی,ضد باکتری کل گیاه
Matricaria recutita L. ضد میکروبی,مقوی مو میوه
Scrophularia deserti Delile زخم,التیام سوختگی,ضد میکروبی ساقه,برگ
Scrophularia striata Boiss. زخم,التیام سوختگی,ضد میکروبی ساقه,برگ
Plantago major L. ادرار آور,ضد زخم,ضد تومور,ضد دیابتی,ضد التهاب,ضد درد,ضد میکروبی,ضد ویروس برگ,ریشه,توت
Rosmarinus officinalis L. مسهل صفرا,صفرا آور,ادرار آور,ضد میکروبی,ضد سرطان,هپاتوتونیک,ضد اسپاسم,ضد التهاب اندام هوایی,برگ,گل