شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 6 of 6
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Elaeagnus angustifolia L. اسهال,خاصیت ضد التهابی,ضد تب,درد,مقوی معده میوه
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe فعالیت ضد التهابی ریشه
Curcuma longa L. آنتی اکسیدان, اثرات ضد التهابی بر آسم ریزوم
Elaeagnus angustifolia L. از پودر آن در درمان اسهال,خاصیت ضد التهابی,ضد تب,درد,مقوی معده میوه
Plantago lanceolata L. کاربرد درمانی محلی با قرار دادن برگهای ت <...> اربرد درمانی: خاصیت ضد التهابی بیشتر ... سرشاخه
Calendula persica C.A.Mey. رفع سنگ کلیه,التیام زخم,ضد التهابی,ضدعفونی کنندگی اندام هوایی