شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Berberis vulgaris L. رفع گرمی,زردی,رفع خارش,تصفیه,کاهش فشار خون,کرمکش,دیابت میوه,پوست,ریشه
Stachys lavandulifolia Vahl مقوی,صفرا آور,رفع مشکلات کبدی,رفع سنگ کلیه,محرک لوزالمعده,رفع زردی کل گیاه
Taraxacum officinale Weber ex Wiggins مقوی,صفرا آور,رفع مشکلات کبدی,رفع سنگ کلیه,محرک لوزالمعده,رفع زردی کل گیاه
Cotoneaster persicus Pojark. ملین,رفع زردی کودکان,یبوست. مان
Satureja hortensis L. درمان زردی,دردهای رماتیسمی,ضد نفخ برگ,گل,ساقه
Pimpinella aurea DC. درمان کم خونی,زردی بذر,برگ
Centaurea behen L. مقوی,درمان زردی,بیماری قلبی,پادزهر,رفع ناتوانی جنسی,تپش قلب,افزایش حجم اسپرم,تقو بیشتر ... گل,ریشه
Cichorium intybus L. ضد باکتری,نفخ آور,مقوی قلب,محافظت از کبد <...> تلالات,گوارشی,درمان زردی بیشتر ... برگ,ریشه
Ricinus communis L. دفع کننده,ضد باکتری,ضد درد,قارچ کش, یبوست ضد تومور,ضد سرفه,کاهش قند خون,درمان زردی بیشتر ... برگ,ریشه,بذر
Fumaria officinalis L. مقوی,تصفیه خون,منظم زندگی کنید, اختلال عروقی,ضد پر خونی,کرم زدا,زردی (یرقان),آنت بیشتر ... کل گیاه