شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 9 of 9
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Anagallis arvensis L. بازکننده انسداد,گرفتگی مجاری عروق
Rosmarinus officinalis L. تحریک غدد فوق کلیوی,افزایش فشار خون,ضد س <...> ماخوردگی,پیشگیری از انسداد بیشتر ... برگ
Anthemis gayana Boiss. رفع انسداد عروق برگ,گل
Juniperus sabina L. بیماری قلبی,انسداد رگ های قلب,از بین بردن زگیل,بیماری های پوستی مخروط ماده,سرشاخه جوان
Salsola kali L. مدر,بازکننده انسداد مجاری,قاعده آور اندام هوایی
Echinophora platyloba DC. جوشانده یا دمنوش باز کننده انسداد,ضد بواسیر,درد مفاصل اندام هوایی
Foeniculum vulgare Mill. قاعده آور,بازکننده قوی انسداد,افزایش شیر مادر کل گیاه
Bupleurum rotundifolium L. بازکننده انسداد مجارى,معرق,بادشکن,اسهال حاد را متوقف مى سازد. ریشه
Malabaila porphyrodiscus Stapf & Wettst. ex Stapf باز کننده انسداد عروق,برای درمان نفخ معده,اشتها را کاهش میدهد. ریشه