شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 61 - 70 of 1555
بیماری تعداد
آرامش بخش 52
زگیل 51
نرم کننده سینه 49
قند خون 49
درد معده 47
معده 47
روده 47
ضد قارچ 46
برونشیت 45
درد شکم 45