شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 41 - 50 of 1555
بیماری تعداد
کاهش قند خون 85
چربی خون 83
درد مفاصل 82
زخم معده 78
سرفه 77
مقوی قلب 72
کم خونی 71
کاهش فشار خون 71
ضد انگل 71
ضد تشنج 69