شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 91 - 100 of 1555
بیماری تعداد
شکم درد 36
خنک کننده 35
درد پا 34
میگرن 34
گوارشی 34
ضد تهوع 34
درد استخوان 34
بواسیر 32
آکنه 30
ضد سرطان 30