شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
زرک
میوه
تهیه یک نوع غذا به نام آشکنه: میوه خشک شده را با مقداری آب جوشانده,بعد از کوبیدن,صاف کردن,آن را سیر داغ کرده با مقداری آب پس از جوش آمدن با شکر می خورند,اعتقاد بر این است که باعث تصفیه خون می شود. جوشانده میوه خشک شده :الف,باعث قطع اسهال خونی می شود,قطع خونریزی بعد از زایمان,بعد از هر وعده غذا یک استکان میل شود.کاربرد درمانی در درمان خارش,یرقان,فشار خون بکار می رود .