شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Parsaei et al., 2016 2016 1395 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,خوزستان,سیستان وبلوچستان,کرمان,مازندران,هرمزگان مبارکه,نطنز,آبدانان,دهلران,سردشت,سیرجان Der Pharmacia Lettre
میوه
یبوست