شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
گشنیز کوهی
کل گیاه
خاصیت آنتی اکسیدان,تقویت معده,نرم کننده سینه,معده,روده را ضدعفونی میکند,برطرف کننده تب,سرماخوردگی