شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Zeytoun
برگ,میوه
برگ به عنوان آنتی باکتریال,آنتی اکسیدان,ضد التهاب,دیابت (روغن),دافع حشراتدافع انگل