شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Salix alba L. درمان گوش درد,تب بر برگ,پوست چوب,ریشه
Artemisia sieberi Besser درمان سوختگی,گوش درد کل گیاه
Armeniaca vulgaris Lam. ضد سرفه,مخاط آور,ضد گرفتگی عضلات، ضد شکم درد,درمان آسم,ضد درد,بیماری کبد,گوش درد میوه
Datura innoxia Mill. بسیار سمی,ضد اسپاسم,ضد درد,خواب آور,ضد ا <...> ,زخم درمان,آرام بخش گوش درد بیشتر ... برگ,بذر
Adiantum capillus-veneris L. گوش درد,سرماخوردگی,سنگ کلیه خلط آور (بلغم آور) برگ
Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch. چاقی,شیرافزا,طعم دهنده,نفخ آور,آرام بخش, <...>  احتقان (گرفتگی بر),گوش درد بیشتر ... میوه
Amygdalus arabica Oliv. گوش درد (کودک),درد بدن (برای حیوانات) میوه
Marrubium vulgare L. تب,حالت تهوع,کولیت، ورم مخاط روده بزرگ,ب <...> بلغم آور),سوء هاضمه,گوش درد بیشتر ... کل گیاه
Teucrium polium L. آبله مرغان,عفونت گوش,گوش درد,درد شکم,اسهال در نوزادان,آکنه,لک های پوستی گل
Artemisia annua L. ضددرد,ضد ورم پا,رفع دل‌درد بچه‌ها با نبات,رفع دلپیچه,گوش درد,درمان زردی,تسهیل در بیشتر ... اندام هوایی