شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Artemisia annua L. ضد مسمومیت ضد دل درد,ضدتهوع برگ
Punica granatum L. زخم معده,رفع مسمومیت پوست,برگ,میوه
Tragopogon caricifolius Boiss. کاهش قند خون,دفع سموم,درمان رماتیسم,درمان بیماری پوستی برگ,گل,ساقه
Peganum harmala L. دور کننده مار,دردهای قلبی,ماهیچه اسپاسم,مسمومیت غذایی,هاری بذر
Eremostachys adenantha Jaub. & Spach مسمومیت,نیش مار اندام هوایی
Thymus daenensis Celak. سوختگی عفونی,تبخالدیابت,اسهال در کودکان,معده درد ,سرماخوردگی,التهاب,مسمومیت,ضد ع بیشتر ... اندام هوایی
Achillea eriophora DC. شکم درد,گرفتگی معده,اسهال,استفراغ,حالت تهوع,مسمومیت غذایی,معده درد ,تب,گوارش,دیا بیشتر ... ساقه,برگ,لاتکس,ریشه
Achillea wilhelmsii K.Koch آلرژی,چربی خون,شکم درد,گرفتگی معده,اسهال,گوارش,مسمومیت غذایی,دیابت,تب,معده درد , بیشتر ... اندام هوایی,برگ,گل
Artemisia deserti Krasch. گرفتگی معده,استفراغ,مسمومیت غذایی,چربی خون,درد استخوان,نفخ آور,سوختگی,عفونت,زخم, بیشتر ... اندام هوایی,برگ,گل
Artemisia inculta Sieber ex DC. گرفتگی معده,استفراغ,مسمومیت غذایی,چربی خون,درد استخوان,نفخ آور,سوختگی,عفونت اندام هوایی,برگ,گل