شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Alisma plantago-aquatica L.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Alisma plantago-aquatica L. L. Alismataceae Great Water Plantain قاشق شیطان،قاشق واش،غازیاغی،پاغازه ACCEPTED