شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Aerva javanica (Burm.fil.) Schult.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Aerva javanica (Burm.fil.) Schult. (Burm.fil.) Schult. Amaranthaceae Desert cotton گیاه پشموک (پنبه بیابانی) SYNONYM