شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey. (L.) C.A.Mey. Amaranthaceae برگ نقره ای ،برگ آردی SYNONYM