شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn & Sint. ex Freyn]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn & Sint. ex Freyn (Boiss.) Freyn & Sint. ex Freyn Apiaceae زیره دانه ریز ACCEPTED