شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium luristanicum Rech.fil.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium luristanicum Rech.fil. Rech.fil. Apiaceae زیره کوهی لرستانی، زیره لرستانی ACCEPTED