شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse Bunge ex Boiss. & Buhse Amaranthaceae سفید تاغ DOUBTFUL