شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. (Pall.) M.Bieb. Amaranthaceae باتلاقی شور ACCEPTED