شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Londesia eriantha Fisch. & C.A.Mey.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Londesia eriantha Fisch. & C.A.Mey. Fisch. & C.A.Mey. Amaranthaceae پنبه تن، ریش حلاج SYNONYM