شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. (L.) Benth. & Hook.f. Apiaceae زیره سیاه قفقازی SYNONYM