گیاه Anthemis cotula

Anthemis cotula
بابونه بهاری
2
L.
Mayweed
2
Compositae

عکس

0.6
0.25
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
قاعده آور
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

دورکننده
ماده رنگ