گیاه Acorus calamus

Acorus calamus
اکیر ترکی، وج
4
L.
Sweet Flag
4
Araceae

عکس

1
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آروماتیک، معطر
تب بر
توهم زا
سقط آور
ضد درد
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه
ساقه

قسمت مورد استفاده

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
تار و پود (بافندگی)
حشره کش
دورکننده
ساخت سقف
سبد
گیاهان پوششی در حیاط خانه