گیاه Aconitum uncinatum

Aconitum uncinatum
-
1
L.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بیحس کننده موضعی
ضد آرتریت
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور