گیاه Aconitum napellus

Aconitum napellus
اقونیطون
2
L.
Aconite
1
Ranunculaceae

عکس

1.5
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی