گیاه Aconitum lycoctonum vulparia

Aconitum lycoctonum vulparia
-
1
(Rchb.)Nyman.
Wolfbane
1
Ranunculaceae
A. vulparia. Reichenb.

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور