گیاه Aconitum lycoctonum

Aconitum lycoctonum
-
1
L.
Wolfsbane
1
Ranunculaceae

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بیحس کننده موضعی
ضد آرتریت
ضد سرفه
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور