گیاه Aconitum chinense

Aconitum chinense
-
1
Siebold.&Zucc.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
محرک تعریق
مدر، ادرارآور