نمایش 1 - 12 از 79
Compositae
گل ابری
Goatweed
Compositae
گل ابری
Ageratum
Compositae
زیلان، دسیس
Roman Wormwood
Compositae
-
Giant Ragweed
Compositae
-
Corn Chamomile
Compositae
بابونه بهاری
Mayweed
Compositae
درمنه خزری، درمنه یک ساله، گندواش
Qing Hao
Compositae
-
-
Compositae
دو دندان دو شانه ای
Spanish Needles
Compositae
-
-
Compositae
-
Beggar Ticks
Compositae
-
-