راهنمای استفاده از نرم افزار تحت وب جوانه زنی بذر

نکته مهم: برای استفاده از این نرم افزار بایستی در سایت ثبت نام کرده و با مشخصات خود وارد شوید. در غیر اینصورت قادر به تغییر اعداد و آنالیز داده ها نیستید.

این نرم افزار شامل سه قسمت مجزا می باشد:

1- Data view: در قسمت نمایش داده شما قادر خواهید بود تا داده های مورد نظر خود را وارد، ویرایش، مشاهده و حذف کنید.

2- Analysis: قسمت آنالیز شامل دو قسمت است: 1- شاخص های جوانه زنی 2- آماره ها (میانگین، خطای استاندارد، تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و ...)

3- User Manual: راهنمای استفاده از نرم افزار تحت وب جوانه زنی بذر

1- Data view:

شکل A

A-1- برای دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار که قبلا ذکر شد، می توانید از این منوها استفاده کنید.

A-2- برای افزودن یک رکورد (یک تکرار از یک تیمار) از گزینه Inline Add استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر به قسمت B مراجعه کنید.

A-3- تعداد رکوردهای موجود در این صفحه به طور مثال 50-1 و تعداد کل رکوردها به طور مثال 81 را نمایش می دهد. در ضمن می توانید با استفاده از منوی کشویی  تعداد رکورد قابل نمایش در هر صفحه را مشخص کنید. برای توضیحات بیشتر به قسمت E مراجعه کنید.

A-4- در این قسمت شما قادر خواهید بود تا داده های وارد شده را چاپ کنید. برای توضیحات بیشتر به قسمت F مراجعه کنید.

A-5- برای ویرایش  کامل یک رکورد مورد استفاده قرار می گیرد. برای توضیحات بیشتر به قسمت B مراجعه کنید.

A-6- برای انتخاب هر رکورد بایستی درون این مربع ها کلیک کنید. برخی از منوها با انتخاب این مربع ها فعال می شوند.

A-7- در ستون Treatment نام هر تیمار وارد می شود که می تواند شامل حروف و اعداد باشد.

نکته: برای انجام آنالیز بر روی تیمارها بایستی حداقل سه تیمار متفاوت در قسمت Data View وارد شده باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! Must have at least three Treatment نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تیمارها از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

نکته: مقدار تیمارها نیز بایستی با یکدیگر برابر باشد. به عنوان مثال اگر در یک طرح سه تیمار، سه تکرار در 10 روز شمارش انجام شده باشد بایستی هر تیمار دارای مقدار 30 (تعداد روز شمارش*تعداد تکرار) رکورد باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! All Treatment must have the same number of values نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تیمارها از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

A-8- در ستون Replication نام هر تکرار وارد می شود که بایستی عدد باشد.

نکته: برای انجام آنالیز بایستی حداقل دو تکرار در قسمت Data View وارد شده باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! Must have at least two Replication نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تکرار از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

نکته: مقدار تکرار نیز بایستی با یکدیگر برابر باشد. به عنوان مثال اگر در یک طرح سه تیمار، سه تکرار در 10 روز شمارش انجام شده باشد بایستی هر تکرار دارای مقدار 30 (تعداد روز شمارش*تعداد تیمار) رکورد باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! All Replication must have the same number of values نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تیمارها از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

A-9- در ستون Time زمان شمارش وارد می شود که بایستی عدد باشد.

نکته: برای انجام آنالیز بایستی حداقل دو زمان شمارش در قسمت Data View وارد شده باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! Must have at least two Time نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تکرار از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

نکته: مقدار زمان شمارش نیز بایستی با یکدیگر برابر باشد. به عنوان مثال اگر در یک طرح سه تیمار، سه تکرار در 10 روز شمارش انجام شده باشد بایستی هر زمان شمارش دارای مقدار 9 (تعداد تیمار*تعداد تکرار) رکورد باشد. در غیر اینصورت در پایین صفحه Analysis اخطار Warning! All Time must have the same number of values نمایش داده خواهد شد و کاربر برای ویرایش و اصلاح تیمارها از صفحه Analysis به صفحه Data View ارجاع داده می شود.

A-10- تعداد بذر: در این قسمت تعداد کل بذر در زمان شمارش بذر وارد می شود. ممکن است در یک واحد آزمایشی (پتری دیش) تعداد بذر با بقیه به علت های مختلف (مثلا آلودگی) متفاوت باشد.

A-11- تعداد بذر جوانه زده: تعداد بذر جوانه زده از زمان شمارش قبل تا کنون وارد می شود.

نکته: از ورود تعداد بذر جوانه زده به صورت تجمعی خوداری کنید، در غیر این صورت محاسبات اشتباه انجام خواهد شد.

A-12- هر مستطیل مانند یک سلول در اکسل می تواند اطلاعات را ذخیره کنید. برای تغییر محتویات آن فقط کافیست درون آن کلیک کرده و تغییرات را انجام دهید. به محض خروج از سلول داده ها به صورت اتوماتیک ذخیره می شود.

 

شکل B

B-1- بعد از کلیک بر روی گزینه Inline Add همانطور که در شکل B مشاهده می کنید، یک ردیف اضافه می شود. پس از تکمیل اطلاعات درون مسطتیل ها با کلیک بر Save all اطلاعات در پایگاه داده ذخیره می شود.

نکته: شما می توانید چندین بار پشت سرهم روی این گزینه کلیک کرده و به یک باره چندین رکورد را وارد کنید.

B-2- اگر بخواهید یک رکورد پس از ایجاد و تکمیل بطور جداگانه ذخیره کنید روی گزینه تیک و اگر از پر کردن و ایجاد این رکورد منصرف شده اید روی علامت دایره کلیک کنید.

B-3- با کلیک در هر مسطتیل و مشاهده نشانگر موس می توانید داده ها را در آن وارد کنید. ستاره قرمز نشان دهنده اجباری بودن پر کردن فیلد است.

 

شکل C

C-1- گزینه Delete برای حذف رکوردهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرد. تا زمانی که رکورد(ها) انتخاب نشده باشند این گزینه نمایش داد نمی شود.

C-2- برای انتخاب هر رکورد می توانید از مربع سمت چپ آن استفاده کنید. در حالتی که درون مربع تیک خورده باشد نشان از انتخاب آن رکورد است.

نکته: برای انتخاب تمامی رکوردهای درون یک صفحه می توانید روی بالاترین مربع در ردیف اول کلیک کنید.

 

شکل D

D-1- برای ویرایش هر سلول درون آن کلیک کرده و شروع به ویرایش کنید. با خروج از هر سلول داده ها به طور اتوماتیک ذخیره می شوند.

نکته: در صورتی که در سلول هایی که فقط عدد قبول می کنند (مثلا زمان) حرف وارد کنید، داده ها ذخیره نخواهد شد و نوشته پاک می شود.

 

شکل E

E-1- با استفاده از لیست بازشو می توانید تعداد رکوردی که می خواهید در هر صفحه نمایش داده شود را مشخص کنید.

شکل F

F-1- برای چاپ همه داده ها گزینه Print all pages را انتخاب و روی Print کلیک کنید.

F-2- برای چاپ داده های همین صفحه گزینه Print this page را انتخاب و روی Print کلیک کنید.

F-3- برای چاپ رکوردهای انتخاب شده ابتدا رکوردها را انتخاب کنید و سپس گزینه Print selected را انتخاب و روی گزینه Print کلیک کنید.

F-4- تعداد رکورد قابل چاپ در هر صفحه را مشخص می کند.

شکل G

G-1- برای ویرایش رکوردها ابتدا آنها را انتخاب کرده سپس گزینه Edit selected را انتخاب کنید.

G-2- برای دانلود رکوردها ابتدا آنها را انتخاب کرده سپس گزینه Export selected را انتخاب کنید.

G-3- برای پاک کردن رکوردها ابتدا آنها را انتخاب کرده سپس گزینه Delete selected را انتخاب کنید.

G-4- برای دانلود داده ها گزینه Expert result را انتخاب کنید. برای توضیحات بیشتر به قسمت H مراجعه کنید.

G-5- برای ارسال اطلاعات به Data view گزینه Import استفاده را انتخاب کنید. برای توضیحات بیشتر به قسمت I  مراجعه کنید.

شکل H

H-1- برای درج تمامی رکوردها در خروجی گزینه All records را انتخاب کنید.

H-2- برای اینکه فقط رکوردهای صفحه کنونی در خروجی درج شود گزینه Current page only را انتخاب کنید.

H-3- اگر میخواهید خروجی رکوردها با فرمت اکسل باشد گزینه Excel 2007 را انتخاب کنید.

H-4- اگر میخواهید خروجی رکوردها با فرمت ورد باشد گزینه Word را انتخاب کنید.

H-5- اگر میخواهید خروجی رکوردها با فرمت سی اس وی باشد گزینه CSV را انتخاب کنید. در این فرمت هر مقدار با کاما جدا می شود.

H-6- اگر میخواهید خروجی رکوردها با فرمت اکس ام ال باشد گزینه XML را انتخاب کنید.

H-7- پس از انتخاب نوع رکورد و فرمت خروجی روی گزینه Export کلیک کنید تا خروجی با فرمت مورد نظر دانلود شود.

 

شکل I

برای ارسال اطلاعات درون برنامه دو روش وجود دارد:

I-1- برای ارسال اطلاعات درون برنامه با فرمت CVS (مقادیر با کاما از هم جدا شده باشد) و یا Excel گزینه Browse را انتخاب کنید. برای اطلاعات تکمیلی به قسمت J مراجعه کنید.

I-2- برای ارسال اطلاعات درون برنامه با استفاده از رونوشت و الصاق از گزینه Copy and paste text استفاده کنید. برای اطلاعات تکمیلی به قسمت های K و L مراجعه کنید.

I-3- برای برگشت به قسمت Data view روی گزینه Back to list کلیک کنید.

 

 

شکل J

پس از انتخاب کلید Browse (I-1) و انتخاب فرمت مورد نظر شکل J مشاهده می شود.

J-1- با انتخاب گزینه Column headers in the first line ردیف اول به عنوان سربرگ در نظر گرفته شده و وارد نمی شود (همانند شکل J).

J-2- گزینه Date format در صورتی که فیلدی شامل تاریخ باشد، فرمت آن را مشخص می کند. شما می توانید با جابجایی M، d و yyyy فرمت را تغییر دهید.

J-3- در قسمت منوهای کشویی می توانید مشخص کنید که هر ستون متعلق به کدام از فیلدهای تیمار، تکرار، زمان، تعداد بذر و تعداد بذر جوانه زده می باشد.

J-4- در صورتی که گزینه اول (J-1) را فعال کنید ردیف اول غیر فعال می شود.

J-5- پس از انجام مراحل قبل با انتخاب گزینه Import Data داده ها به قسمت Data view اضافه می شود.

J-6- برای انصراف و برگشت به مرحله قبل از گزینه Back استفاده کنید.

شکل K

پس از انتخاب کلید Copy and paste text (I-2) شکل K مشاهده می شود.

K-1- داده هایی را که قبلا در حافظه کامپیوتر رونوشت گرفته اید را در قسمت سفید رنگ الصاق کنید.

K-2- برای ادامه ارسال داده ها روی گزینه Continue کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر به قسمت L مراجعه کنید.

شکل L

پس از مرحله J شکل L مشاهده می شود.

L-1- در این قسمت بایستی مشخص کنید که داده های الصاق شده با چه مشخصه ای از یکدیگر جدا شده اند.

L-2- برای اینکه مشخص کنید هر ستون متعلق به کدام فیلد از از منوهای کشویی استفاده کنید.

L-3- بعد از اینکه مرحله L-2  را تکمیل کردید گزینه Import Data فعال می شود و می توانید داده ها را به Data view منتقل کنید.


 

2- Analysis: قسمت آنالیز شامل دو قسمت است: 1- شاخص های جوانه زنی (شکل M-1)  2- آماره ها (میانگین، خطای استاندارد، تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و ...) (شکل M-2).

 

 

شکل M

M-1- در این قسمت شما می توانید یکی از شاخص های جوانه زنی را برای انجام آنالیز انتخاب کنید.

M-2- قسمتData view and analysis  شامل سه بخش نمایش اطلاعات خام  و محاسبه شده (M-3)، آمارها های توصیفی شاخص جوانه زنی انتخاب شده (M-7)، آنالیز آماری شاخص جوانه زنی (M-10).

M-3- نمایش جدول اطلاعات خام داده های وارد شده (M-5) و جدول شاخص های جوانه زنی محاسبه شده (M-6).

M-4- در این جدول اطلاعاتی مبنی بر سطح و مقدار تیمار، زمان و تکرار نمایش داده می شود. توصیه می شود قبل از مراجعه به قسمت های بعدی نتایج ابتدا این جدول را چک کنید و از صحیح بودن اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

M-5- در جدول Raw data اطلاعاتی که کاربر در data view وارد کرده در قالب یک جدول مشاهده می شود.

M-6- در جدول Germination Indexes شاخص های جوانه زنی محاسبه شده در هر تیمار و تکرار نمایش داده می شود.

M-7- در این قسمت آمارها های توصیفی (تعداد، مجموع، میانگین و ...) شاخص جوانه زنی انتخاب شده به صورت کلی و به صورت تیمار به تیمار نمایش داده می شود.

M-8- در جدول آماره های توصیفی مجموع، میانگین، مجموع مربعات، واریانس، انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین شاخص جوانه زنی انتخاب شده به طور کلی نمایش داده می شود.

M-9- در این جدول، آماره های توصیفی برای هر تیمار جداگانه محاسبه خواهد شد.

M-10- در این قسمت شما می توانید آنالیز واریانس و مقایسه میانگین به روش حداقل تفاوت معنی دار را بر روی شاخص جوانه زنی انتخاب شده انجام دهید.

M-11- برای انجام آنالیز واریانس گزینه Analysis را انتخاب کنید.

M-12- برای انجام مقایسه میانگین به روش حداقل تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد گزینه LSD 5% را انتخاب کنید.

M-13- برای انجام مقایسه میانگین به روش حداقل تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد گزینه LSD 1% را انتخاب کنید.

M-14- پس از انتخاب شاخص جوانه زنی و انتخاب حداقل یکی از گزینه های قسمت Data view and Analysis برای مشاهده نتایج روی گزینه Result View کلیک کنید.

N-1-  اگر نکته هایی که در ورود اطلاعات در قسمت Data view (A-7، A-8  و A-9) گفته شد رعایت نشود، به جای گزینه Result view گزینه Data view فعال می شود و تا زمانی که داده ها اصلاح نشود، کاربر اجازه دستیابی به نتایج را ندارد.

شکل N

N-2- در صورتی که داده های وارد شده شرایط مشخص شده در قسمت Data view (A-7، A-8  و A-9) را نداشته باشد، برنامه با اخطارهای مناسب کاربر را راهنمایی می کند.