شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Achillea wilhelmsii K.Koch دافع کرم کدو,سنگ کلیه,ضدعفونی معده,روده,دل پیچه,گرفتگی عروق خونی,برطرف کننده نار بیشتر ... گل,سرشاخه
Allium rubellum M.Bieb. فشار خون,ضدعفونی روده,معده,اسهال برگ,پیاز
Astragalus gossypinus Fisch. رفع زخم معده,مشکلات روده,کلیه,دفع برونشیت,پهلو درد ریشه
Glycyrrhiza glabra L. زخم معده,تصلب شرائین,قولنج,ضد سرفه,نرم کننده ریشه
Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. ضد نفخ,درمان دل درد,ضد عفونی کننده معده,تقویت برگ
Stachys lavandulifolia Vahl مقوی,صفرا آور,رفع مشکلات کبدی,رفع سنگ کلیه,محرک لوزالمعده,رفع زردی کل گیاه
Taraxacum officinale Weber ex Wiggins مقوی,صفرا آور,رفع مشکلات کبدی,رفع سنگ کلیه,محرک لوزالمعده,رفع زردی کل گیاه
Allium haemanthoides Boiss. & Reut. ex Regel زخم معده برگ,ساقه گل دار
Anchusa italica Retz. معده درد برگ,گل
Brassica napus L. معده درد برگ