شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 9 of 9
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Medicago sativa L. قطع خونریزی,التیام زخم,ضعف عمومی بدن اندام هوایی
Ficus carica L. رفع یبوست,رفع ضعف عمومی بدن,رفع کم خونی میوه
Prunus domestica L. مصرف غذایی,مدر,ملین,بهبود نقرس,روماتیسم,تصلب شرایین,کم خونی,ضعف عمومی میوه,گل
Trigonella foenum-graecum L. نرم کننده پوست,گشاد‌کننده عروق,درمان لاغری,ضعف عمومی بذر
Hordeum vulgare L. درمان سوختگی,درمان ضعف عمومی,درمان کم‌خونی,تقویت قلب,درمان تنگی نفس بذر
Medicago sativa L. التیام زخم,قطع خونریزی,ضعف عمومی بدن اندام هوایی
Artemisia sieberi Besser آتش زدن,دارویی,ضد نفخ,معرق,مدر,از بین برنده ضعف عمومی بدن,دفع کرم انگل ساقه,برگ
Medicago sativa L. قطع خونریزی,التیام زخم,ضعف عمومی بدن اندام هوایی
Scutellaria pinnatifida A.Ham. معطر درمان,ضعف عمومی سرشاخه گل دار