شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Allium sphaerocephalon L. تعدیل فشار خون,بهبود زخم های چرکین,دیابت پیاز,برگ
Berberis vulgaris L. رفع گرمی,زردی,رفع خارش,تصفیه,کاهش فشار خون,کرمکش,دیابت میوه,پوست,ریشه
Morus alba L. ملین,استفاده برای افراد دیابتی میوه
Paliurus spina-christi Mill. دفع اسید اوریک,کاهش قند خون,درمان دیابت برگ,میوه
Lactuca sativa L. عامل خونسردی,تصفیه کننده خون,ضد درد,اشته <...> درمان سرفه عصبی,آسم,دیابت بیشتر ... ساقه,برگ,بذر
Juglans regia L. تحریک پانکراس,تصفیه خون,کم خونی,دیابت,نقرس,کرم زدا,ضد سرطان,ضد تومور,ضد قارچ,آنت بیشتر ... برگ,گل,پوست
Polygonum aviculare L. کرم زدا,قابض,کاهش ترشح روده,ضد دیابت,تصفیه خون, سنگ کیسه صفراادراری ریشه
Rumex crispus L. مقوی,ضد کم خونی,دیابت درمان,بیماری سل,بیماری کبد,ضد عفونی کننده,درمان گلودرد,ضد بیشتر ... ریشه
Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz. قند خون,دیابت میوه
Citrullus colocynthis (L.) Schrader دیابت,ملین بذر