شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 8 of 8
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Zataria multiflora Boiss. درمان سرما خوردگی,دل درد,مسکن درد کمر اندام هوایی
Acanthophyllum crassifolium Boiss. درمان سیاتیک,درمان سنگ مثانه,عطسه آور,درمان سوزاک,درمان درد کمر گل
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. درد کمر,بیماری های تنفسی ساقه جوان,میوه
Scrophularia striata Boiss. ناراحتی معده,بیماری های تنفسی,درد کمر,التیام زخم میوه
Pistacia atlantica Desf. رفع سردرد,تقویت نیروی جنسی,تقویت اعصاب,صاف کردن صدا,یرقان,سختی ترشح ادرار,درد کمر بیشتر ... میوه,به مقدار کم برگ
Zataria multiflora Boiss. درمان سرماخوردگی,دل درد,مسکن درد کمر اندام هوایی
Juniperus communis L. ضد عفونی کننده,ضد نفخ,درمان روماتیسم,درد کمر میوه,برگ,پوست
Tamarix arceuthoides Bunge درد عضلات,درد کمر,درد دست,پا,نرم کردن استخوان,زانو درد,عفونت رود,قارچ صورت برگ,ساقه