شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Rheum ribes L. تقویت بینایی,درمان التهاب های پوستی,جوش,لک,تقویت موی سر میوه,ساقه
Caryophyllus aromaticus L. دندان درد,تقویت بینایی میوه
Daucus carota L. کم خونی,تقویت بینایی,اشتها آور پیاز
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach تصفیه کننده خون,تقویت بینایی اندام هوایی
Rheum ribes L. کاهش قند خون,معده,مقوی کبد,اشتها آور,ملی <...> تقویت کننده استخوان,تقویت بینایی بیشتر ... اندام هوایی
Lycium shawii Roem. & Schult. تقویت بینایی برگ
Allium ampeloprasum L. رفع یبوست,دفع کنندة سنگ کلیه,درمان آب مروارید,تقویت بینایی برگ,پیاز
Amygdalus erioclada (Bornm.) Bornm. تسکین دهندة درد,سرمة آن به چشم جهت تقویت بینایی,مالیدن,کوبیدن آن جهت از بین بردن بیشتر ... میوه,چوب
Daucus carota L. مدر,تقویت بینایی تخم هویج در درمان ناراحتی های قاعدگی,سقط جنین
Primula auriculata Lam. تقویت بینایی