شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Lactuca virosa Hablitz تسکین درد معده,خون ساز,آرامبخش کل گیاه
Fritillaria imperialis L. رفع دل پیچه,درمان کردن دمل های پوستی,درد دندان,تسکین درد زایمان در زنان میوه,پیاز
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfl. کاهش فشار خون,ضد قند,تسکین درد زایمان زنان بذر
Avena sativa L. رفع خستگی واسترس,درمان بی خوابی,مقوی بدن,تسکین درد بذر
Achillea biebersteinii Afan. دل درد,تسکین درد معده ساقه,برگ,گل
Solanum nigrum L. تسکین درد
Erysimum repandum L. کاهش تب,تسکین درد شکم بذر
Ricinus communis L. دفع کننده,ضد باکتری,ضد درد,قارچ کش, یبوس <...> ی,دل درد,درمان تاول,تسکین درد بیشتر ... برگ,ریشه,بذر
Nicotiana tabacum L. ملین,مواد مخدر,کرم زدا,نفخ آور,درمان برونشیت,مقوی,تسکین درد عضلانی,پوست اختلالات بیشتر ... برگ
Cuminum cyminum L. تسکین درد پس از زایمان,نفخ آور,قولنج,شیرافزا,چاقی,گوارشی,ضد آسم میوه